ไล่ที่ทำวัง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไล่ที่ทำวัง”หมายความว่า
(สํา) ก. “บังคับให้ย้ายไปให้พ้นเพื่อตนจะเข้าไปอยู่” [read more...]

ลูบหน้าปะจมูก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลูบหน้าปะจมูก” หมายความว่า
(สำ) ก. “ทำอะไรเด็ดขาดจริงจังลงไปไม่ได้ เพราะเกรงจะไปกระทบกระเทือนพวกพ้องเป็นต้น” [read more...]

ไล่ลูกฆ้อง

ไล่ลูกฆ้อง หมายถึง การดุด่าว่ากล่าว ไล่เอาความเป็นเป็นรายตัวตั้งแต่หัวแถวจนถึงปลายแถวหรือตั้งแต่หัวหน้าจนถึงลูกน้อง เช่น [read more...]

เล็กพริกขี้หนู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เล็กพริกขี้หนู” หมายความว่า
(สํา) ว. “เล็กแต่เก่งกล้าสามารถมาก เล็กแต่มีพิษสง” [read more...]

เล่นเอาเถิดเจ้าล่อ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เล่นเอาเถิดเจ้าล่อ” หมายความว่า
(สำ) ก. “อาการที่หลบไปมาเพื่อไม่ให้พบ เช่น ลูกหนี้เล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับเจ้าหนี้” [read more...]

ลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลิ้นกระดาษทราย น้ำลายเชลแล็ก” หมายความว่า
(สำ) ว. “ประจบประแจง สอพลอ” [read more...]

เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง” หมายความว่า
(สํา) ก. “หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากงานที่ทํา” [read more...]

ลิ้นกับฟัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลิ้นกับฟัน” หมายความว่า
(สำ) น. “การกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่รุนแรงของคนที่ใกล้ชิดกัน เช่น ระหว่างสามีกับภรรยาหรือคนที่ทำงานร่วมกัน” [read more...]

เลือกที่รักมักที่ชัง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เลือกที่รักมักที่ชัง”หมายความว่า
(สํา) ก. “ลําเอียง” [read more...]

ลิ้นตวัดถึงหู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลิ้นตวัดถึงหู” หมายความว่า
(สํา) ว. “ที่พูดจาตลบตะแลงเชื่อไม่ได้” [read more...]