เลือกนักมักได้แร่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เลือกนักมักได้แร่”หมายความว่า
(สํา) ก. “เลือกมากมักจะได้ที่ไม่ดี (มักใช้พูดตําหนิผู้เลือกคู่ครอง)” [read more...]

ลิ้นไม่มีกระดูก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลิ้นไม่มีกระดูก” หมายความว่า
(สํา) ก. “พูดสับปลับ กลับกลอกเอาแน่ไม่ได้” [read more...]

เลือดข้นกว่าน้ำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เลือดข้นกว่าน้ำ”หมายความว่า
(สำ) น. “ญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคนอื่น” [read more...]

ลิ้นสองแฉก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลิ้นสองแฉก” หมายความว่า
(สำ) ว. “ที่พูดสับปลับเชื่อถือไม่ได้” [read more...]

เลือดขึ้นหน้า

เลือดขึ้นหน้า หมายถึง มีอารมณ์โกรธมากจนควบคุมไม่อยู่ โกรธจนหน้าแดง เช่น [read more...]

ลูกขุนพลอยพยัก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลูกขุนพลอยพยัก” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ที่คอยว่าตามหรือเห็นด้วยกับผู้ใหญ่เป็นเชิงประจบสอพลอเป็นต้น” [read more...]

เลือดเข้าตา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เลือดเข้าตา”หมายความว่า
(สำ) ก. “ฮึดสู้โดยไม่เกรงกลัวเพราะไม่มีทางเลือกหรือเจ็บช้ำน้ำใจเป็นต้น กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะทนถูกบีบคั้นไม่ไหว” [read more...]

เล่นกับไฟ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต เล่นกับไฟ” หมายความว่า ลองดีเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย. [read more...]

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” หมายความว่า ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก. [read more...]

เล่นกับหมา หมาเลียปาก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “เล่นกับหมา หมาเลียปาก” หมายความว่า ลดตัวลงไปหรือวางตัวไม่เหมาะสมจึงถูกลามปาม มักใช้เข้าคู่กับ เล่นกับสาก สากต่อยหัว. [read more...]