ลูกไก่ในกำมือ

ลูกไก่ในกำมือ เป็นสุภาษิตหมายถึง คนที่มีอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งสูงกว่าคนที่อยู่ใต้อำนาจ ซึ่งจะทำอย่างไรกับคนๆนั้นก็ได้ตามต้องการ เช่น [read more...]

ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก” หมายถึง ดีแต่พูด แต่ทำไม่ได้ หรือ คนที่มักพูดจาเหมือนกับว่าอะไรต่างๆสามารถทำได้ง่ายหรือดูง่ายไปเสียหมด แต่ในความจริงแล้วเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แถมตัวเองก็ทำไม่ได้อีกด้วย [read more...]

เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “เลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้” หมายถึง เลี้ยงลูกของศัตรูหรือคนพาลซึ่งจะนำความเดือดร้อนมาให้ คนโบราณท่านเปรียบการกระทำนี้กับการเลี้ยงลูกของเสือหรือลูกของจระเข้ ซึ่งไม่สามารถเลี้ยงให้เชื่องได้ [read more...]

ลิงหลอกเจ้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ลิงหลอกเจ้า” หมายถึง กิริยาล้อเลียนผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่เผลอ สำนวนนี้แทนความหมายที่เด็กหรือผู้น้อยที่มักจะแสดงกิริยาสุภาพอ่อนน้อมเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส แต่จะแสดงอาการลิงโลด ล้อเลียน หรืออาการไม่สุภาพเมื่อลับหลัง [read more...]

ล้วงคองูเห่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ล้วงคองูเห่า” หมายถึง บังอาจลักขโมยหรือล่อลวงเอาทรัพย์สินเป็นต้นจากผู้ที่น่าเกรงขาม ซึ่งโบราณท่านได้เปรียบไว้กับการล้วงคอของงูเห่า ซึ่งมีพิษร้ายแรงและมีอันตรายมาก [read more...]

ลื่นเหมือนปลาไหล

สำนวน “ลื่นเหมือนปลาไหล” หมายถึงคนที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้ยาก เนื่องจากเป็นคนนิสัยตลบแตลง พูดจาเลี้ยวลดพริ้วไปพริ้วมา ยากที่จะจับให้มั่นคั้นให้ตาย สำนวนนี้มีความหมายคล้ายกับคำว่า มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก [read more...]