ว่ายน้ำหาจระเข้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ว่ายน้ำหาจระเข้” หมายความว่า
(สํา) ก. “เสี่ยงเข้าพบทั้ง ๆ ที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย” [read more...]

ว่าวขาดลอยลม

ว่าวขาดลอยลม หมายถึง การจากไปไม่มีวันกลับหรือ หลุดลอยไปโดยไม่มีหวังจะได้คืน เช่น [read more...]

ว่าวเหลิงลม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ว่าวเหลิงลม” หมายความว่า
(สํา) ว. “เพลินจนลืมตัว เช่น กลัวต้องลมแล้วจะหาวเหมือนว่าวเหลิง” [read more...]

วุ่นเป็นจุลกฐิน

วุ่นเป็นจุลกฐิน หมายถึง ชุลมุนวุ่นวายเพราะต้องรีบทำให้เสร็จทันเวลาตามที่กำหนดโดยเร็ว เช่น [read more...]

ไว้เนื้อเชื่อใจ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไว้เนื้อเชื่อใจ” หมายความว่า
ว. “ที่ไว้วางใจได้ ที่เชื่อใจได้ เช่น มีอะไรก็พูดกับเขาเถอะเขาเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจได้” ก. “ไว้วางใจ เชื่อใจ เช่น ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำธุระสำคัญ ๆ” [read more...]

ไวปากเสียศีล ไวตีนตกต้นไม้

ไวปากเสียศีล ไวตีนตกต้นไม้ หมายถึง การพูดหรือการกระทำอะไรที่ไม่ความรอบคอบ ไม่ระมัดระวังจะทำให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายได้ เช่น [read more...]

วัวสันหลังขาด เห็นกาบินผาดก็ตกใจ

วัวสันหลังขาด เห็นกาบินผาดก็ตกใจ หมายถึง คนที่เคยกระทำผิดแล้วหวาดระแวง กลัวว่าจะมีคนรู้ จนมีพิรุธแสดงออกมาให้เห็น [read more...]

วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน

วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน หมายถึง คนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ คิดจะกอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียว เช่น [read more...]

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง หมายถึง คนที่ดีแต่ว่าคนอื่นเคยว่ากล่าวคนอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ตัวเองกลับเป็นเช่นนั้นเสียเอง เช่น [read more...]

วันโกนไม่ละ วันพระไม่เว้น

วันโกนไม่ละ วันพระไม่เว้น หมายถึง ทำบาปทำชั่วได้ทุกวัน เช่น [read more...]