วันพระไม่มีหนเดียว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “วันพระไม่มีหนเดียว”หมายความว่า
(สํา) น. “วันหน้ายังมีโอกาสอีก(มักใช้พูดเป็นเชิงอาฆาต)” [read more...]

วัวใครเข้าคอกคนนั้น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “วัวใครเข้าคอกคนนั้น”หมายความว่า
(สํา) น. “กรรมที่มีผู้ใดทําไว้ย่อมส่งผลให้แก่ผู้นั้น ดุจวัวที่กลับเข้าคอกของมันเอง” [read more...]

วัวพันหลัก

วัวพันหลัก หมายถึง อาการที่วกกลับไปที่เดิม ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เช่น [read more...]

วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา

วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา หมายถึง อย่าบังคับฝืนใจผู้อื่นให้ทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ชอบ ไม่ต้องการ เช่น [read more...]

วัวหายล้อมคอก แปลว่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “วัวหายล้อมคอก” หมายความว่า ของหายแล้วจึงจะเริ่มป้องกัน เรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไข. [read more...]

วัวสันหลังหวะ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “วัวสันหลังหวะ” หมายความว่า คนที่มีความผิดติดตัวทําให้คอยหวาดระแวงวัวสันหลังขาด ก็ว่า. [read more...]

วัดรอยเท้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “วัดรอยเท้า“ หมายความว่า เทียบดูว่าพอสู้ได้หรือไม่ เช่นลูกศิษย์วัดรอยเท้าครู คอยเทียบตัวเองกับผู้ที่เหนือกว่าเพื่อชิงดีชิงเด่น เช่น ลูกน้องวัดรอยตีนหัวหน้า. [read more...]

วัวลืมตีน

สำนวน “วัวลืมตีน” หมายถึงคนที่ลืมตัว ลืมกำพืดตนเอง หยิ่งผยองในฐานะปัจจุบันโดยลืมอดีตความเป็นมาของตน สำนวนนี้นิยมใช้กับคนที่เคยยากจนข้นแค้น ปากกัดตีนถีบ เพื่อให้มีกิน แต่เมื่อมีฐานะดีขึ้น กลับลืมตัวตนในอดีตของตน หยิ่งยโส ยกตนข่มท่านอยู่เสมอ [read more...]

วัวเคยขาม้าเคยขี่

สำนวน “วัวเคยขา ม้าเคยขี่” หมายถึง คนที่เคยคุ้นกันมาอย่างดี รู้ใจกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่วนมากมักจะนิยมใช้กับคนที่เคยเป็นคู่สามีภรรยากัน หรือ ชายหญิงที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนแล้ว ซึ่งมักจะเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดี [read more...]

วัวหายล้อมคอก

สุภาษิตหรือสำนวนไทยคำว่า “วัวหายล้อมคอก” หมายถึง การคิดหาทางแก้ไขหรือป้องกันภายหลังจากได้เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว [read more...]