ศรศิลป์ไม่กินกัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ศรศิลป์ไม่กินกัน” หมายความว่า
ก. “ทําอันตรายกันไม่ได้ เช่น ถ้อยทีศร” [read more...]

ศิษย์นอกครู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ศิษย์นอกครู” หมายความว่า
(สำ) น. “ศิษย์ที่ประพฤติไม่ตรงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ โดยปริยายหมายถึงผู้ที่ประพฤติไม่ตรงตามแบบฉบับที่นิยมกันมา” [read more...]

ศิษย์มีครู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ศิษย์มีครู” หมายความว่า
(สำ) น. “คนเก่งที่มีครูเก่ง” [read more...]

ศึกหน้านาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ศึกหน้านาง” หมายความว่า
(สํา) น. “การวิวาทหรือต่อสู้กันต่อหน้าหญิงที่ตนหมายปอง” [read more...]

ศึกเหนือศึกใต้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ศึกเหนือศึกใต้” หมายความว่า
(สำ) น. “สงคราม เช่น ฝึกทหารไว้ให้พร้อมรบยามมีศึกเสือเหนือใต้จะได้ป้องกันบ้านเมือง” [read more...]

ศิษย์คิดล้างครู

สำนวน “ศิษย์คิดล้างครู” หมายถึง บุคคลที่เนรคุณต่อคนที่เคยประสิทธิ์ประสาทความรู้และศิลปะวิทยาการให้ [read more...]