ใส่สาแหรกแขวนไว้

ใส่สาแหรกแขวนไว้ หมายถึง การเลี้ยงดูอย่างเอาอกเอาใจเกินสมควรไม่ต้องให้ทำอะไร เช่น [read more...]

ใส่หน้ายักษ์

ใส่หน้ายักษ์ หมายถึง การแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวกราด มีสีหน้าดุดัน เช่น [read more...]

ไส้เป็นน้ำเหลือง

ไส้เป็นน้ำเหลือง หมายถึง อดอยากยากแค้นจนไม่มีอะไรจะกิน เช่น [read more...]

สับเล่นเป็นเขียง

สับเล่นเป็นเขียง หมายถึง การพูดจาดูถูกถากถาง ด่าว่ากันตามใจชอบ เช่น [read more...]

สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ

สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ หมายถึง ต่อให้มีความรู้ต่างๆมากแค่ไหน ก็สู้ความชำนาญที่ได้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองไม่ได้ เช่น [read more...]

สะดุดขาตัวเอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สะดุดขาตัวเอง” หมายความว่า
(สำ) ก. “ทำผิดหลักเกณฑ์ที่ตนกำหนดไว้เอง” [read more...]

สูงเท่านกเขาเหิน

สูงเท่านกเขาเหิน หมายถึง อยู่ในระดับความสูงเท่าที่นกเขาบิน เช่น [read more...]

สาดโคลน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สาดโคลน” หมายความว่า
(สํา) ก. “ใส่ร้ายป้ายสี” [read more...]

สูบเลือดสูบเนื้อ

สูบเลือดสูบเนื้อ หมายถึง การเอารัดเอาเปรียบ รีดไถเอาทรัพย์สินเงินทองจากผู้อื่น เช่น [read more...]

สวมหมวกหลายใบ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สวมหมวกหลายใบ” หมายความว่า
(สำ) ก. “ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน” [read more...]