ใส่สาแหรกแขวนไว้

ใส่สาแหรกแขวนไว้ หมายถึง การเลี้ยงดูอย่างเอาอกเอาใจเกินสมควรไม่ต้องให้ทำอะไร เช่น [read more...]

ใส่หน้ายักษ์

ใส่หน้ายักษ์ หมายถึง การแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวกราด มีสีหน้าดุดัน เช่น [read more...]

ไส้เป็นน้ำเหลือง

ไส้เป็นน้ำเหลือง หมายถึง อดอยากยากแค้นจนไม่มีอะไรจะกิน เช่น [read more...]

สามเพลงตกม้าตาย

สามเพลงตกม้าตาย หมายถึง การพ่ายแพ้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาสู้กันเพียงไม่นานก็แพ้เสียแล้ว เช่น [read more...]

สายตัวแทบขาด

สายตัวแทบขาด หมายถึง เหนื่อยเพราะทำงานหนักแบบหามรุ่งหามค่ำไม่ได้ผักผ่อน เช่น [read more...]

สิ้นไร้ไม้ตอก

สิ้นไร้ไม้ตอก หมายถึง อับจนหนทาง ลำบากยากแค้นถึงที่สุด เช่น [read more...]

สวมหมวกหลายใบ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สวมหมวกหลายใบ” หมายความว่า
(สำ) ก. “ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน” [read more...]

สิ้นไส้สิ้นพุง

สิ้นไส้สิ้นพุง หมายถึง การเปิดเผยจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือ เช่น [read more...]

สวยแต่รูปจูบไม่หอม

สวยแต่รูปจูบไม่หอม หมายถึง ผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม แต่กิริยามารยาทและจิตใจไม่งดงามเหมือนหน้าตา เช่น [read more...]

สิบเบี้ยใกล้มือ

สิบเบี้ยใกล้มือ หมายถึง สิ่งที่อยู่ใกล้เป็นสิ่งที่ควรจะได้ แม้จะมีค่าน้อยแต่ได้แน่ๆก็ควรคว้าเอาไว้ก่อน ดีกว่าไปหวังสิ่งที่ใหญ่กว่าแต่ไม่แน่นอนว่าจะได้หรือไม่ เช่น [read more...]