สอยดอกฟ้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สอยดอกฟ้า” หมายความว่า
(สํา) ก. “หมายปองที่จะได้หญิงผู้สูงศักดิ์กว่าตนมาเป็นคู่ครอง” [read more...]

สูงเท่านกเขาเหิน

สูงเท่านกเขาเหิน หมายถึง อยู่ในระดับความสูงเท่าที่นกเขาบิน เช่น [read more...]

สั่งเหมือนสั่งขี้มูก

สั่งเหมือนสั่งขี้มูก หมายถึง สั่งแล้วไม่ได้ผล สั่งแล้วไม่มีคนทำ เช่น [read more...]

สูบเลือดสูบเนื้อ

สูบเลือดสูบเนื้อ หมายถึง การเอารัดเอาเปรียบ รีดไถเอาทรัพย์สินเงินทองจากผู้อื่น เช่น [read more...]

สันดอนขุดง่าย สันดานขุดยาก

สันดอนขุดง่าย สันดานขุดยาก หมายถึง สิ่งที่คนเราประพฤติปฎิบัติจนเคยชินติดเป็นนิสัยนั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เช่น [read more...]

สู้เหมือนหมาจนตรอก

สู้เหมือนหมาจนตรอก หมายถึง เมื่อจนตรอกหมดทางหนีทีไล่ก็สู้โดยไม่กลัวตาย ไม่คิดชีวิต เช่น [read more...]

สันหลังยาว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สันหลังยาว” หมายความว่า
(สํา) ว. “เรียกคนเกียจคร้านเอาแต่นอนว่า ขี้เกียจสันหลังยาว หรือใช้สั้น ๆ ว่า สันหลังยาว ก็มี ขี้เกียจหลังยาว ก็ว่า” [read more...]

เส้นผมบังภูเขา

เส้นผมบังภูเขา หมายถึง เรื่องง่ายๆปัญหาง่ายๆแต่คิดไม่ออกหรือมองข้ามไป กลับคิดว่าเป็นเรื่องยากเสียเวลาคิดค้นหาวิธีแก้ไขไว้มากมาย แต่สุดท้ายปัญหาเหล่านั้นแก้ไขได้ง่ายนิดเดียว เช่น [read more...]

สับเล่นเป็นเขียง

สับเล่นเป็นเขียง หมายถึง การพูดจาดูถูกถากถาง ด่าว่ากันตามใจชอบ เช่น [read more...]

เส้นยาแดงผ่าแปด

เส้นยาแดงผ่าแปด หมายถึง เฉียดฉิว ห่างกันเพียงนิดเดียว เช่น [read more...]