เสียกำซ้ำกอบ

เสียกำซ้ำกอบ หมายถึง เสียน้อยไปแล้ว ยังต้องมาเสียซ้ำในจำนวนที่มากกว่าอีก เช่น [read more...]

สอยดอกฟ้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สอยดอกฟ้า” หมายความว่า
(สํา) ก. “หมายปองที่จะได้หญิงผู้สูงศักดิ์กว่าตนมาเป็นคู่ครอง” [read more...]

สิ้นไร้ไม้ตอก

สิ้นไร้ไม้ตอก หมายถึง อับจนหนทาง ลำบากยากแค้นถึงที่สุด เช่น [read more...]

เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย หมายถึง เมื่อมีปัญหาหรือต้องจ่ายเงินเพียงเล็กๆน้อยๆก็ไม่ยอมเสีย ปล่อยให้ลุกลามทำให้ต้องเสียมากกว่าเดิมในภายหลัง เช่น [read more...]

สั่งเหมือนสั่งขี้มูก

สั่งเหมือนสั่งขี้มูก หมายถึง สั่งแล้วไม่ได้ผล สั่งแล้วไม่มีคนทำ เช่น [read more...]

สิ้นไส้สิ้นพุง

สิ้นไส้สิ้นพุง หมายถึง การเปิดเผยจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือ เช่น [read more...]

สันดอนขุดง่าย สันดานขุดยาก

สันดอนขุดง่าย สันดานขุดยาก หมายถึง สิ่งที่คนเราประพฤติปฎิบัติจนเคยชินติดเป็นนิสัยนั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เช่น [read more...]

สิบเบี้ยใกล้มือ

สิบเบี้ยใกล้มือ หมายถึง สิ่งที่อยู่ใกล้เป็นสิ่งที่ควรจะได้ แม้จะมีค่าน้อยแต่ได้แน่ๆก็ควรคว้าเอาไว้ก่อน ดีกว่าไปหวังสิ่งที่ใหญ่กว่าแต่ไม่แน่นอนว่าจะได้หรือไม่ เช่น [read more...]

สันหลังยาว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “สันหลังยาว” หมายความว่า
(สํา) ว. “เรียกคนเกียจคร้านเอาแต่นอนว่า ขี้เกียจสันหลังยาว หรือใช้สั้น ๆ ว่า สันหลังยาว ก็มี ขี้เกียจหลังยาว ก็ว่า” [read more...]

สิบแปดมงกุฎ

สิบแปดมงกุฎ หมายถึง มิจฉาชีพหรือผู้ที่ทำมาหากินโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ เช่น [read more...]