เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน หมายถึง การยุยงให้คนอื่นทะเลาะวิวาทกัน เกิดความบาดหมางผิดใจกัน เช่น [read more...]

เสือซ่อนเล็บ

เสือซ่อนเล็บ หมายถึง คนที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี แต่ไม่แสดงออกหรือเปิดเผยให้คนอื่นเห็น ทำตัวนิ่งๆ เงียบๆเหมือนไม่มีอะไร เช่น [read more...]

เสือเฒ่าจำศีล

เสือเฒ่าจำศีล หมายถึง ชายสูงอายุที่มีท่าทีสงบเสงี่ยม วางตัวน่านับถือแต่จริงๆแล้วมีเล่ห์เหลี่ยมมาก เช่น [read more...]

เสือติดจั่น

เสือติดจั่น หมายถึง อาการที่ร้อนรน กระวนกระวาย เดินวนไปวนมา เช่น [read more...]

เสือทลายห้าง ช้างทลายโรง

เสือทลายห้าง ช้างทลายโรง หมายถึง คนที่มีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย พูดจาเอะอะ ทำอะไรเสียงดังโครมคราม เช่น [read more...]

เสือนอนกิน

เสือนอนกิน หมายถึง การได้รับผลประโยชน์ผลกำไรโดยไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงทำงาน หรือการลงทุนลงแรงเพียงครั้งแรก หลังจากนั้นก็รอรับผลประโยชน์ เช่น [read more...]

เสือในร่างสมัน

เสือในร่างสมัน หมายถึง คนร้ายที่แฝงมาอยู่ในร่างคนดี ทำเป็นคนดี เช่น [read more...]

ใส่ไข่

ใส่ไข่ หมายถึง การพูดจาให้ร้ายป้ายสีในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง หรือการแต่งเติมเรื่องราวให้เกินความเป็นจริง เช่น [read more...]

ใส่ตะกร้าล้างน้ำ

ใส่ตะกร้าล้างน้ำ หมายถึง คนหรือสิ่งที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ไม่สะอาด มีมลทิน มาทำให้เหมือนของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน ทำให้หมดมลทิน เช่น [read more...]

ใส่ไฟ

ใส่ไฟ หมายถึง ใส่ความ ใส่ร้าย ยุแหย่ให้ผู้อื่นทะเลาะ แตกคอกัน เช่น [read more...]