สาวไส้ให้กากิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตสาวไส้ให้กากิน” หมายความว่า เปิดเผยเรื่องลับต่างๆ ของตน เพื่อน หรือญาติให้คนอื่นรู้. [read more...]

สอนหนังสือสังฆราช

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตสอนหนังสือสังฆราช” หมายความว่า สอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว. [read more...]

สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ” หมายความว่า สอนสิ่งที่เขารู้ดีหรือที่เขาถนัดอยู่แล้ว. [read more...]

สวมหน้ากากเข้าหากัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตสวมหน้ากากเข้าหากัน” หมายความว่า แสดงทีท่าหรือกิริยาอาการที่มิได้เกิดจากนิสัยใจจริง แสดงกิริยาท่าทีลวงให้เข้าใจผิด เช่น ต่างคนต่างสวมหน้ากากเข้าหากัน ใส่หน้ากาก ก็ว่า. [read more...]

สร้างวิมานในอากาศ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตสร้างวิมานในอากาศ” หมายความว่า ใฝ่ฝันถึงความมั่งมี คิดคาดหรือหวังจะมีหรือเป็นอะไรอย่างเลิศลอย. [read more...]

เสน่ห์ปลายจวัก

เสน่ห์ปลายจวัก เป็นสุภาษิตหมายถึง เสน่ห์ที่เกิดจากการปรุงอาหารให้อร่อย เช่น [read more...]

สีซอให้ควายฟัง

สีซอให้ควายฟัง เป็นสุภาษิตหมายถึง การสอนหรือแนะนำสิ่งต่างๆให้กับคนที่มีความรู้น้อย แต่ไม่ว่าจะสอนกี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่ตั้งใจที่จะฟัง ไม่ยอมทำตาม ทำให้ผู้สอนนั้นเสียเวลาเปล่า เช่น [read more...]

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เป็นสุภาษิตหมายถึง การบอกเล่าบอกต่อผ่านคนมามากๆ ก็ไม่เท่ากับเราได้เห็นด้วยตาตนเอง อย่าเพิ่งไปเชือสิ่งที่คนบอกต่อๆกันมา จะจริงหรือไม่ต้องไปสัมผัสไปเห็นด้วยตัวเอง เช่น [read more...]

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล เป็นสุภาษิตหมายถึง การแสดงออกทางการพูดหรือกิริยามารยาท ที่จะชี้ให้เห็นถึงพื้นฐานการในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เช่น [read more...]

สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ

คำพังเพย “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ” หมายถึง ใจคนเรานั้นเป็นสำคัญ ความสุขที่เกิดจากการทำความดีหรือความทุกข์ที่เกิดจากการทำความชั่ว ย่อมอยู่ในใจของผู้ทำเอง รู้แก่ตัวเองดี ถึงจะปิดผู้อื่นได้แต่ก็ปิดใจตนเองไม่ได้อยู่ดี [read more...]