สุกเอาเผากิน

สำนวน “สุกเอาเผากิน” หมายถึง ทำอะไรแบบลวกๆ ชุ่ยๆ พอให้ผ่านไป ไม่มีความตั้งใจ ขาดความประณีตโดยสิ้นเชิง สำนวนนี้มักนำมาใช้กับคนหรืองานที่ถูกทำโดยขาดความตั้งใจและขาดความพยายาม [read more...]

สมภารกินไก่วัด

สำนวน “สมภารกินไก่วัด” เป็นสำนวนไทยที่หมายถึง ผู้ชายที่อยู่ในฐานะหัวหน้าหรือผู้ปกครอง โดยที่มีผู้หญิงอยู่ภายใต้ปกครองอยู่ด้วย ผู้ชายคนนั้นก็ใช้อำนาจของตนในการทำให้ผู้หญิงนั้นตกเป็นภรรยาหรือคู่นอนของตนเอง [read more...]

สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

คำสุภาษิตที่ว่า “สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” นี้ หมายถึง ผู้ที่มีความปราดเปรื่องหรือเก่งกาจสามารถ ก็ยังมีผิดพลาดได้ ไม่ใช่ว่าจะทำการใดๆได้สำเร็จลุล่วงทุกครั้งเสมอไป [read more...]