หมดเขี้ยวหมดงา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมดเขี้ยวหมดงา” หมายความว่า
(สํา) ก. “หมดอํานาจวาสนา สิ้นฤทธิ์ สิ้นเขี้ยวสิ้นเล็บ ก็ว่า” [read more...]

หมูไปไก่มา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมูไปไก่มา” หมายความว่า
(สํา) “ลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นต้น” [read more...]

หมอบกระแต

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมอบกระแต” หมายความว่า
(สํา) ก. “หมอบนิ่งไม่มีทางสู้” [read more...]

หยิบมือเดียว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หยิบมือเดียว” หมายความว่า
(สำ) น. “จำนวนน้อยมาก เช่น มีทหารแค่หยิบมือเดียวจะไปรบกับใครเขาได้” [read more...]

หมาขี้ไม่มีใครยกหาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาขี้ไม่มีใครยกหาง” หมายความว่า
(สํา) น. “คนที่ชอบยกตัวเอง คนโอ้อวด” [read more...]

หวานนอกขมใน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานนอกขมใน” หมายความว่า
(สำ) ก. “พูด ทำ หรือแสดงให้เห็นว่าดีแต่ภายนอก แต่ในใจกลับตรงข้าม” [read more...]

หมาถูกน้ำร้อน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาถูกน้ำร้อน” หมายความว่า
(สำ) น. “คนที่มีความเดือดร้อน กระวนกระวาย วิ่งพล่านไปหาที่พึ่งต่าง ๆ เปรียบเสมือนหมาที่ถูกน้ำร้อนลวก ร้องเสียงดังวิ่งพล่านไปด้วยความเจ็บปวดทุรนทุราย” [read more...]

หวานเป็นลม ขมเป็นยา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” หมายความว่า
(สำ) น. “คำชมมักไร้สาระทำให้ลืมตัวขาดสติ แต่คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิด” [read more...]

หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน” หมายความว่า
(สำ) น. “ลักษณะของบุคคลที่มีท่าทางหงิม ๆ แต่ความจริงเป็นคนฉลาด มีวิธีเลือกเอาดี ๆ ไปได้” [read more...]

หมาบ้าพาลกระแซง

หมาบ้าพาลกระแซง หมายถึง คนที่ก่อความวุ่นวาย พาลอาละวาดหาเรื่องให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมด เช่น [read more...]