หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน” หมายความว่า
(สำ) น. “ลักษณะของบุคคลที่มีท่าทางหงิม ๆ แต่ความจริงเป็นคนฉลาด มีวิธีเลือกเอาดี ๆ ไปได้” [read more...]

หมาหางด้วน

หมาหางด้วน หมายถึง คนที่ทำความผิดแล้วชักชวนให้คนอื่นทำตาม โดยยกย่องว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรเอาเยี่ยงอย่าง เช่น [read more...]

หญ้าปากคอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หญ้าปากคอก” หมายความว่า
(สำ) ว. “สะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก เช่น นี่เป็นเรื่องหญ้าปากคอก” [read more...]

หมาเห็นข้าวเปลือก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาเห็นข้าวเปลือก” หมายความว่า
(สำ) น. “คนที่อยากได้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรืออำนวยความสุขสำราญให้แก่ตน แต่สุดความสามารถที่จะเอามาใช้ หรืออำนวยประโยชน์ให้แก่ตนได้” [read more...]

หนังหน้าไฟ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หนังหน้าไฟ” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น เช่น ลูกทำความผิดมา พ่อความผิดมาแม่ก็ต้องเป็นหนังหน้าไฟ” [read more...]

หมูไปไก่มา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมูไปไก่มา” หมายความว่า
(สํา) “ลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นต้น” [read more...]

หน้าชื่นอกตรม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าชื่นอกตรม” หมายความว่า
ว. “ที่ทำเป็นร่าเริงแต่ในใจมีทุกข์ หน้าชื่นอกตรม ก็ว่า” [read more...]

หยิบมือเดียว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หยิบมือเดียว” หมายความว่า
(สำ) น. “จำนวนน้อยมาก เช่น มีทหารแค่หยิบมือเดียวจะไปรบกับใครเขาได้” [read more...]

หน้าสิ่วหน้าขวาน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าสิ่วหน้าขวาน” หมายความว่า
(สำ) ว. “อยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกําลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเป็นต้น” [read more...]

หวานนอกขมใน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานนอกขมใน” หมายความว่า
(สำ) ก. “พูด ทำ หรือแสดงให้เห็นว่าดีแต่ภายนอก แต่ในใจกลับตรงข้าม” [read more...]