หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย” หมายความว่า
(สำ) น. “หนุ่มบริสุทธิ์ได้แม่ม่ายอายุมากเป็นภรรยา” [read more...]

หวานลิ้นกินตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานลิ้นกินตาย” หมายความว่า
(สำ) ก. “หลงเชื่อคำพูดเพราะ ๆ หรือคำสรรเสริญเยินยอจะได้รับความลำบากในภายหลัง” [read more...]

หมดเขี้ยวหมดงา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมดเขี้ยวหมดงา” หมายความว่า
(สํา) ก. “หมดอํานาจวาสนา สิ้นฤทธิ์ สิ้นเขี้ยวสิ้นเล็บ ก็ว่า” [read more...]

หวานอมขมกลืน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานอมขมกลืน” หมายความว่า
(สำ) ก. “ตกอยู่ในฐานะที่จำต้องยอมรับ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย พอใจหรือไม่พอใจก็ตาม” [read more...]

หมอบกระแต

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมอบกระแต” หมายความว่า
(สํา) ก. “หมอบนิ่งไม่มีทางสู้” [read more...]

หอคอยงาช้าง

หอคอยงาช้าง หมายถึง คนที่อยู่ห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริง ไม่สนใจ ไม่รับรู้ถึงปัญหาหรือสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น [read more...]

หมาขี้ไม่มีใครยกหาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาขี้ไม่มีใครยกหาง” หมายความว่า
(สํา) น. “คนที่ชอบยกตัวเอง คนโอ้อวด” [read more...]

หอมปากหอมคอ

หอมปากหอมคอ หมายถึง เล็กๆน้อยๆ นิดๆหน่อยๆ พอประมาณ เช่น [read more...]

หมาถูกน้ำร้อน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาถูกน้ำร้อน” หมายความว่า
(สำ) น. “คนที่มีความเดือดร้อน กระวนกระวาย วิ่งพล่านไปหาที่พึ่งต่าง ๆ เปรียบเสมือนหมาที่ถูกน้ำร้อนลวก ร้องเสียงดังวิ่งพล่านไปด้วยความเจ็บปวดทุรนทุราย” [read more...]

หักด้ามพร้าด้วยเข่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หักด้ามพร้าด้วยเข่า” หมายความว่า
(สํา) ก. “หักโหมเอาด้วยกําลัง ใช้อํานาจบังคับเอา” [read more...]