หน้าสิ่วหน้าขวาน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าสิ่วหน้าขวาน” หมายความว่า
(สำ) ว. “อยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกําลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเป็นต้น” [read more...]

หมาหัวเน่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาหัวเน่า” หมายความว่า
(สํา) น. “คนซึ่งเป็นที่รังเกียจของคนอื่นจนไม่สามารถเข้ากับใครได้ คนที่ไม่มีใครรักหรือคบหา” [read more...]

หักด้ามพร้าด้วยเข่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หักด้ามพร้าด้วยเข่า” หมายความว่า
(สํา) ก. “หักโหมเอาด้วยกําลัง ใช้อํานาจบังคับเอา” [read more...]

หน้าอินทร์หน้าพรหม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าอินทร์หน้าพรหม” หมายความว่า
น. “ผู้มีอำนาจ ผู้ยิ่งใหญ่ เช่น เขาไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมใด ๆ ทั้งนั้น” [read more...]

หมาหางด้วน

หมาหางด้วน หมายถึง คนที่ทำความผิดแล้วชักชวนให้คนอื่นทำตาม โดยยกย่องว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรเอาเยี่ยงอย่าง เช่น [read more...]

หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย” หมายความว่า
(สำ) น. “หนุ่มบริสุทธิ์ได้แม่ม่ายอายุมากเป็นภรรยา” [read more...]

หมาเห็นข้าวเปลือก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาเห็นข้าวเปลือก” หมายความว่า
(สำ) น. “คนที่อยากได้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรืออำนวยความสุขสำราญให้แก่ตน แต่สุดความสามารถที่จะเอามาใช้ หรืออำนวยประโยชน์ให้แก่ตนได้” [read more...]

หว่านพืชหวังผล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตหว่านพืชหวังผล” หมายความว่า ให้ผลประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทน. [read more...]

หมองูตายเพราะงู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตหมองูตายเพราะงู” หมายความว่า ผู้ที่ชำนาญในการเอางูเห่ามาเลี้ยงเป็นอาชีพก็อาจถูกงูเห่ากัดตายเพราะความประมาทได้ โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความรู้อาจตายหรือพลาดท่าเสียทีเพราะความรู้ของตนก็ได้. [read more...]

เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง แปลว่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง” หมายความว่า ทําเลียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีกําลังทรัพย์หรือความสามารถพอ มีความหมายอย่างเดียวกับเห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานก้น หรือเห็นเขาขึ้นคานหาม เอามือประสานรัดก้น. [read more...]