หาเลือดกับปู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “หาเลือดกับปู” หมายความว่า เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้ รีดเลือดกับปู หรือ เอาเลือดกับปู. [read more...]

หัวเดียวกระเทียมลีบ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “หัวเดียวกระเทียมลีบ” หมายความว่า ตัวคนเดียวโดดเดี่ยว ไม่มีพวกพ้อง. [read more...]

หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด เป็นสุภาษิตหมายถึง การเข้าไปขัดขวางแทรกแซง ผลประโยชน์หรือขัดขวางการกระทำใดๆ ที่คนอื่นเขาทำอยู่ แล้วใกล้จะประสบความสำเร็จ เช่น [read more...]

หมาเห่าใบตองแห้ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “หมาเห่าใบตองแห้ง” หมายความว่า คนที่ชอบพูดเอะอะแสดงว่าเก่ง แต่ไม่กล้าจริง. [read more...]

หมาหวงก้าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “หมาหวงก้าง” หมายความว่า คนที่หวงของที่ตนไม่มีสิทธิ์ คนที่กันท่าคนอื่นในสิ่งที่ตนได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้. [read more...]

หมาหยอกไก่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “หมาหยอกไก่” หมายความว่า เรียกอาการที่ชายหยอกล้อหญิงในทำนองชู้สาวเป็นทีเล่นทีจริง. [read more...]

หมาลอบกัด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “หมาลอบกัด” หมายความว่า คนที่ลอบทำร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นลับหลัง. [read more...]

หนูตกถังข้าวสาร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “หนูตกถังข้าวสาร” หมายความว่า ผู้ชายที่มีฐานะไม่ค่อยดีได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย ตกถังข้าวสาร ก็ว่า. [read more...]

หนีร้อนมาพึ่งเย็น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “หนีร้อนมาพึ่งเย็น“ หมายความว่า หนีจากที่ที่มีความเดือดร้อนมาอาศัยอยู่ในที่ที่มีความสงบสุข. [read more...]

หน้าเนื้อใจเสือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “หน้าเนื้อใจเสือ” หมายความว่า มีหน้าตาแสดงความเมตตา แต่ใจเหี้ยมโหด. [read more...]