หนักไม่เอา เบาไม่สู้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “หนักไม่เอา เบาไม่สู้” หมายความว่า ไม่มีความอดทนที่จะทำการงาน. [read more...]

หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว” หมายความว่า ทําประชดหรือแดกดัน ซึ่งรังแต่จะเสียประโยชน์ [read more...]

หักด้ามพร้าด้วยเข่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวนไทยคำว่า “หักด้ามพร้าด้วยเข่า” หมายถึง หักโหมเอาด้วยกําลัง ใช้อํานาจบังคับเอา โบราณท่านเปรียบคนที่ชอบใช้กำลังหรืออำนาจบีบบังคับเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการเอาไว้เสมือนกับว่าเป็นการหักด้ามพร้าด้วยเข่านั่นเอง [read more...]

หมูในอวย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “หมูในอวย” หมายถึง สิ่งที่อยู่ในกํามือ หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงสิ่งที่ตกเป็นของของเราอย่างแน่นอน ไม่มีทางแปรเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้ โดยคำว่า “อวย” ในที่นี้หมายถึงหม้อ ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาจีน [read more...]

หนอนบ่อนไส้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สำนวน “หนอนบ่อนไส้” หมายถึง ฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาทำทีเป็นพวกเพื่อบ่อนทำลาย ซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษฉบับ อ. สอ เสถบุตร คือ destructive agent, an undermining influence, a traitor นั่นเอง
[read more...]

หัวล้านได้หวี

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวนหรือคำพังเพย “หัวล้านได้หวี” หมายถึง ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตน มักพูดเข้าคู่กับตาบอดได้แว่น เป็น หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น [read more...]

หว่านพืชต้องหวังผล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สุภาษิตหรือสำนวน “หว่านพืชต้องหวังผล” หมายถึง ให้ผลประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทน ซึ่งหมายความว่าการกระทำของบุคคลคนหนึ่งหรือคณะหนึ่ง ที่ให้คุณประโยชน์กับผู้อื่น ก็เพื่อที่จะหวังผลตอบแทนกลับมาในอนาคตนั่นเอง [read more...]

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

สำนวนไทยคำว่า “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” หมายถึงการเห็นผิดเป็นชอบ หรือเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สำนวนนี้นิยมใช้กับบุคคลที่มักทำในสิ่งที่ชั่วร้าย แต่เข้าใจไปเองว่าสิ่งนั้นดีงามและสมควรกระทำ [read more...]

หนีเสือปะจระเข้

สำนวน “หนีเสือปะจระเข้” หมายถึง การที่หนีอันตรายหรือสิ่งเลวร้ายอย่างหนึ่ง แต่กลับเจออันตรายอีกอันหนึ่ง ซึ่งโบราณท่านเทียบเอาไว้ว่าหนีเสือซึ่งอันตรายมาก แต่กลับไปเจอจรเข้ ซึ่งมีอันตรายไม่น้อยไปกว่ากันเลย [read more...]

หาเหาใส่หัว

สำนวน “หาเหาใส่หัว” หมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนให้ตนเอง หรือ ไปวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านจนตัวเองเดือดร้อน สำนวนนี้มักใช้เปรียบเทียบถึงคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่น ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ จนสร้างความเดือดร้อนกลับมาหาตนเองในที่สุด [read more...]