เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง

สำนวน “เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง” หมายถึง การกระทำตนเยี่ยงผู้อื่นที่มีฐานะและความพร้อมมากกว่าเรา โดยที่ไม่ได้คำนึงความสามารถทางการเงินหรือกำลังทรัพย์ของตนเอง [read more...]

หน้าไหว้หลังหลอก

สำนวน “หน้าไหว้หลังหลอก” หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมต่อหน้าเราอย่างหนึ่ง (ดี) แต่ลับหลังเรากลับทำอีกอย่างหนึ่ง (ไม่ดี) โดยทั่วไปคนเหล่านี้จะมีลักษณะที่เรียกว่าปากไม่ตรงกับใจผสมอยู่ด้วย [read more...]