sponsored links

คร่ำหวอด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คร่ำหวอด” หมายความว่า
“(ปาก) ว. มีประสบการณ์สูง มีความชํานาญสูงมาก เช่น เขาคร่ำหวอดอยู่ในวงการเมือง”

คร่ำหวอด หมายถึง มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องนั้นๆสูง เช่น

  • คุณชาติชายผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการอาหารมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้เปิดตัวภัตรคารหรูใจกลางกรุงขึ้น เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักชิม
  • นักแข่งรถชื่อดัง ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการรถแข่งได้ประกาศวางมือจากสนามแข่ง ทำให้แฟนที่คอยติดตามผลงานต่างผิดหวังเป็นจำนวนมาก

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links