ทำคุณบูชาโทษ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทำคุณบูชาโทษ” หมายความว่า (สํา) ก.
“ทําคุณแต่กลับเป็นโทษ ทําดีแต่กลับเป็นร้าย มักใช้พูดเข้าคู่กับ โปรดสัตว์ได้บาป” [read more...]

ทำบุญเอาหน้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทำบุญเอาหน้า” หมายความว่า (สํา) ก.
“ทําบุญเพื่ออวดผู้อื่น ไม่ใช่ทําด้วยใจบริสุทธิ์ มักพูดเข้าคู่กับ ภาวนากันตาย” [read more...]

เทือกเถาเหล่ากอ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เทือกเถาเหล่ากอ” หมายความ น.
“เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องต่อกันมา” [read more...]

ทำนาบนหลังคน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ทำนาบนหลังคน” หมายความว่า หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น. [read more...]

ทุบหม้อข้าวตัวเอง

สำนวนไทย “ทุบหม้อข้าวตัวเอง” หมายถึง การกระทำที่ทำให้ตนเองเสียผลประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย โดยที่โบราณท่านเทียบไว้ดั่งเป็นการทุบหม้อข้าวของตนเอง ซึ่งส่งผลให้อดข้าว เพราะไม่มีหม้อจะมาหุงหาข้าวปลานั่นเอง [read more...]